فارسی اول دبستان درس نهم بوی نرگس

حجم فایل : 2.4 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 10
بنام خدا فارسی اول دبستان
درس نهم ( بوی نرگس )
به کلمات زیر دقت کن :
دل + پذیر دل پذیر طعم این غذا دل پذیر است
دل + گیر دل گیر این جمعه هم نیامدی و غروب آن دلگیر بود حوض فیروزه ای کدام کلمه با دل جمع نمی شود ؟
الف ) خواه
ب) پسند
ج) نوش
د) نواز پایان...